FrontEnd Administrace

Editace SEO

Newsletter

SEO titulek:

SEO klíčová slova:

SEO popis:

Uložit nastavení Přejít do administrace

Aktuální stránka

Načtení za:
Počet načtených souborů: 144
Velikost načtených souborů: 1.11 MB

Doména

Verze softwaru: Nette 2.3.13
Využití paměti: 21.62 MB
Platnost hostingu: 30.06.2017 - zbývá -1663 dní

Zapnout editační mód:

Revize hydrantů

Revize hydrantů jsou prováděný v rámci vyhlášky 246/2001 Sb. Novelizace: 221/2014 Sb.

Revize jsou prováděny dle ČSN 730873 a ČSN EN 671-3

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. To znamená, že minimálně jednou za 365 dní musí být provedená revize. 

 

© ARSYLINE 2022
Upozornění
Zavřít