FrontEnd Administrace

Editace SEO

Newsletter

SEO titulek:

SEO klíčová slova:

SEO popis:

Uložit nastavení Přejít do administrace

Aktuální stránka

Načtení za:
Počet načtených souborů: 144
Velikost načtených souborů: 1.11 MB

Doména

Verze softwaru: Nette 2.3.13
Využití paměti: 21.62 MB
Platnost hostingu: 30.06.2017 - zbývá -1663 dní

Zapnout editační mód:

Revize hasicích přístrojů

Revize hasicích přístrojů jsou prováděný v rámci vyhlášky 246/2001 Sb. Novelizace: 221/2014 Sb.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací (např. v chemicky agresivním prostředí) nestanoví lhůtu kratší.To znamená, že minimálně jednou za 365 dní musí být provedená revize. 

© ARSYLINE 2022
Upozornění
Zavřít